Mint a legtöbb országnak, úgy Magyarországnak is öt csoport határozza meg a gazdasági életét. Az első ilyen szereplő, a háztartás. Úgy gondolom ezt a szereplőt nem kell részletesen bemutatnom, hiszen mindannyian részesei vagyunk. Alapvetően két fő tevékenysége van a háztartásoknak, az egyik a szaktudásuknak az árubabocsájtása a munkaerőpiacon, amit köznyelven munkának nevezünk. A másik pedig, a mukáért kapott jövedelem elköltése, vagy el nem költése. Az esetleges megtakarítások teszik lehetővé, hogy az arra rászorulók hitelt tudjanak felvenni.

A második gazdasági szereplő a vállalati szektor. Ide tartoznak a Kft.-k, Bt.-k, RT.-k és egy gazdasági társaságok. Elsődleges céljuk a profitszerzés, és a vagyonuknak a gyarapítása.

A harmadik szereplő a nonprofit szervezetek összegsége, akiknek – ahogy a nevükből is gondolható – nem első sorban a profitszerzés a céljuk, hanem valamilyen cél megvalósítása. Ide tartoznak a különböző adományokat gyűjtő szervezetek is.

A negyedik gazdasági szereplő a külföld. Igaz, hogy minden országban más-más mértékben, de minden országban vannak olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket csak a külföld bevonásával lehet elérni, használni. Ennek oka bizonyos esetekben az, hogy különböző természeti erőforrások állnak rendelkezésre országonként.

Az ötödik gazdasági szereplő, az állam. Az állam, ha úgy vesszük a rend őre a gazdaságban, ő határozza meg az adók mértékét, törvényeket, jogszabályokat. Optimális esetben demokratikus országokban az állam döntései kontrollálva vannak, nehezebben tud visszaélni az erőfölényével.